Sitemap
Mowan Morph Model-2-min
Mowan Morph Model-1
naw (rechtsboven)

079-360 88 35

06 48538115

ONZE RUIME OPENINGSTIJDEN

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 19.00
09.00 - 21.00
09.00 - 17.00

Haarwerk Centrum Zoetermeer logo
Haarwerk Centrum Zoetermeer
Waarborggarantie 

Waarborggarantie 

Wij zijn een ANKO haarwerk specialist´ erkend bedrijf.
Een hele prestatie, want alleen goede professionele bedrijven en instellingen krijgen dit certificaat.
Dat is voor u als consument de waarborg en garantie, dat u professioneel en vakkundig geholpen wordt.
Het bezitten van deze erkenningen is ook voor uw zorgverzekeraar en andere maatschappelijke instellingen een vereiste.

 
Hoge kwaliteit haarwerken van synthetisch of echt haar

Dit resulteert dat onze haarwerken van synthetisch ofwel echthaar van hoge kwaliteit moeten zijn.
Dat zowel de begeleiding als service op hoog niveau staat, en dit stap voor stap met u uit gaan zetten en monitoren.
Niets laten we aan het toeval over.

Jaarlijks worden we getoetst of wij nog wel voldoen aan alle eisen van ANKO haarwerk specialist.
Wij als gecertificeerd  ANKO haarwerk specialist, adviseren u in alle soorten mogelijkheden van haarwerken.
Van echt haar tot synthetich haar en alles wat er tussen zit.

Tevens zijn we bij alle zorgverzekeraars aangesloten, en kunnen we voor u de declaraties uit handen nemen.

Hoofdhuidanalyse bij Haarwerk Centrum Zoetermeer

Hoofdhuidanalyse, een uitgebreide garantie/klachten regeling zijn slecht enkele voorbeelden van onze sevices.
Niet voor niets kiezen haarwerk klanten voor Haarwerk Centrum Zoetermeer.
Professioneel, betrouwbaar, discreet, deskundig en ook nog zeer betaalbaar.

Mocht er toch nog eventuele ontevredenheid ontstaan.
Hebben wij een heldere klachtenprocedure, u kunt uw klacht desondanks ook bij een onafhankelijke klachtencommissie(SGC) voorleggen.

Privacy Policy Haarwerk Centrum Zoetermeer

Haarwerk centrum Zoetermeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haarwerk centrum Zoetermeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw rechten zijn;

 • inzagerecht; recht op rectificatie; recht op vergetelheid; recht op beperking van verwerking; recht op kennisgevingsplicht; recht op overdraagbaarheid van gegevens; recht van bezwaar.

Als Haarwerk centrum Zoetermeer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Haarwerk centrum Zoetermeer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haarwerk centrum Zoetermeer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • BSN nummer;
 • Ziektekostenverzekeraar incl. pakket;
 • Gezondheid;
 • Rekeningnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Haarwerk centrum Zoetermeer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Haarwerk Centrum Zoetermeer logo
Haarwerk Centrum Zoetermeer
Afspraak maken
Bekijk onze acties
Actiebanner

 

 

 

 

 

 

eindelijk lang haar?
Kerastase heeft extensioniste!

 

 

      

 

   

Haarwerk Centrum Zoetermeer logo
Haarwerk Centrum Zoetermeer
Nieuws Teksthelaas kunnen we niet altijd gelijk de telefoon opnemen,
spreek alstublieft dan een bericht in, dan bellen we u op een ander tijdstip terug.

Nieuw in onze salon; Metal-detox
Een revolutionair product wat gebruikt wordt vóór elke kleuring.
Zodat uw haarkwaliteit behouden blijft.
En geeft 93% kleurbescherming zelfs op de meest gevoelige kleuren.
En 87% minder haarbreuk! Verder detoxt het je haar, je voelt direct resultaat.
Eigenlijk een mustdo voor elke kleurklant.
prijs is 9€ per behandeling.

CORONA regels;
Bij klachten..koorts,hoesten,keelpijn en 
verkoudheid moet u nu nog steeds thuisblijven!
Verder blijven we een hoger hygiëneprotocol hanteren.
En zal bij iedere klant een hygiëne toeslag zijn(1.50€).
met vriendelijke groet rené & aroena

ANKO Haarwerk Specialist LOGO
 

Heel veel voordeel op onze top producten!
Met complete gebruiks informatie.
Blader gerust door na deze CLICK
Op onze site van Hairvision.

Haarwerk Centrum Zoetermeer logo
Haarwerk Centrum Zoetermeer